ניהול עמותות
בהגדרה, המגזר ללא מטרות רווח פועל במרחב המטרות והיעדים ההומניטריים. המשמעות היא שהרבה עמותות בנויות באופן רופף ולעתים קרובות הן מונעות בהתנדבות ללא היררכיות ודפוסי ניהול פורמליים. עם זאת, זה לא אומר שלמלכ”רים אין צורך בדירקטוריונים פורמליים, מבני ניהול ובקרה פיננסית. הנקודה כאן היא שלמרות שהעמותות מורכבות מאנשים מחויבים הפועלים למען מטרה, עדיין יש צורך במבנה וניהול תאגידי. זה במיוחד המקרה עם אותן עמותות שמקבלות סכומי כסף גדולים ומטפלות בפרויקטים מרובים בכל רחבי הארץ. יתרה מכך, העובדה שהממשלה עוקבת אחר ביצועי העמותות פירושה שיש צורך לבצע דין וחשבון ובדיקת נאותות פיננסית מעת לעת. לפיכך, יש צורך בניהול ומבנה נכון של העמותות ואמצעי בקרה וסביבה פנימית מונעת תהליכים גם כן.

צורך במבני ניהול
הדרישה הראשונה והעיקרית לעמותה היא להקים דירקטוריון שיספק את הפיקוח והבקרה ברמה הגבוהה. חברי ההנהלה יכולים להיגרר מכל תחומי החיים וחייבים להיות בעלי ניסיון מספיק במגזר החברתי. יתר על כן, חברי העמותות צריכים להיות בדירקטוריון כחברי הנהלה. מלבד זאת, על העמותות להיות בקרה פיננסית פנימית באמצעות ביקורת ומעקב אחר כניסות ויציאות כספים. זה נחוץ הן מנקודת מבט תהליכית פנימית והן כדי לעמוד בדרישות הממשלה לגבי עמידה בכל הדרישות הרגולטוריות. לדוגמה, בהודו, הממשלה עוקבת אחר הזרמת כספים זרים לעמותות, ולכן יש לקבל הרשאות מתאימות בהתאם לחוקים כדי לעמותות לקבל כסף מחו”ל.

אחריות ודרישות רגולטוריות
ההיבט השלישי בכל הנוגע לניהול העמותות נוגע לצורך שיהיו להן אנשים שניתן לתת עליהם דין וחשבון על פעולות העמותות. המשמעות היא שצריכה להיות שרשרת פיקוד במקרה של בעלות על ההחלטות שהתקבלו בעמותות. זה המקרה במיוחד עם עמותות העוסקות במתן סעד ושירות למעוטי יכולת, שכן הסיכוי להחלטות שגויות שיגרמו להן גבוהים וההשלכות בהן כוללות חיי אדם ובריאות. הממשלה היא חלק חשוב מכך, שכן הביורוקרטים זקוקים לתגובות מובנות מהעמותות ולדפוסים ברורים של אחריות ארגונית.

מחשבות אחרונות
לבסוף, לעמותות צריך להיות מבני ניהול שניתן לפרסם לעולם החיצון כנקודת המגע היחידה בין העמותות והחברה מאפשרת גישה נוחה לעמותות ומסייעת בגיוס מתנדבים נוספים למען המטרה. לסיכום, אמנם זה בהחלט לא המקרה שעמותות חייבות להתאגד באמצעי התפקוד שלהן, אך ישנן סיבות טובות כפי שנדונו במאמר זה לעמותות לפעול לפי בדיקת נאותות ועקרונות ניהול תקין.

מרקה ספוות