מרקה ספוות תרומות

804

קמפיינים רפואיים

$1.1m

סך הכל ממומן

12

קמפיינים רפואיים נוכחיים

איידס

Raised: $23,135

Goal: $30,000

מרפאות

Raised: $23,135

Goal: $30,000

ניתוחים קוסמטיים לעולם שלישי

Raised: $23,135

Goal: $30,000

תרופות

Raised: $23,135

Goal: $30,000

מרפאות

Raised: $23,135

Goal: $30,000

רעב לילדים

Raised: $23,135

Goal: $30,000

רופאים ללא גבולות

Raised: $23,135

Goal: $30,000

צעצועים

Raised: $23,135

Goal: $30,000

גיוסי כספים לסיוע ב-Covid-19

ארגונים ללא מטרות רווח כוללים כנסיות, בתי ספר ציבוריים, ארגוני צדקה ציבוריים, מרפאות ציבוריות ובתי חולים, ארגונים פוליטיים, אגודות סיוע משפטי, ארגונים לשירותי מתנדבים, איגודי עובדים, איגודים מקצועיים, מכוני מחקר, מוזיאונים וסוכנויות ממשלתיות מסוימות.

מסעות פרסום נוכחיים

8

קמפיינים ממומנים

18

נתרמו

$198k