המאמרים הקודמים במודול זה דנו בהיבטים השונים הקשורים לעמותות וכיצד הם מתקשרים יחד עם מטרות העל והיעדים של הבטחת צדק חברתי ושוויון. מאמר זה בוחן את הנושא של צדק גלובלי כפי שהוא חל על מלכ”רים וכיצד המטרה של הבטחת צמיחה שוויונית ופיתוח לא מפלה היא המטרה העיקרית של תנועת העמותות.

הנקודה כאן היא שהמלכ”רים תפסו את מרכז הבמה בעיקר בגלל שהפרקטיקה של מדיניות כלכלית ניאו-ליברלית ברחבי העולם הובילה להתפתחות סתמית שבה מעטים מרוויחים על חשבון רבים. המשמעות היא שהפיתוח אינו שוויוני ותמיד יש מפסידים במנטרת הצמיחה שמתעלמים מהזכויות והאינטרסים שלה. לפיכך, הופעתן של ארגונים ללא מטרות רווח כמדיום וכלי למתן צדק ושוויון למעוטי יכולת היא המגמה המרכזית שליוותה את הגלובליזציה הניאו-ליברלית.

צדק גלובלי מתייחס גם להשבת זכויותיהם של קהילות ואנשים שנדחקו לשוליים ונדחקו לשולי סיפור הצמיחה. למשל, ניתן להשוות את תופעת הגלובליזציה לרכב שמוציא את הטובים יותר על הסיפון ונוסע לתוך גן עדן ובו בזמן מגרש את הנחשלים בכיוון ההפוך או פשוט מאחל את בעיות העוני ואי השוויון.

חלק זה של אנשים שהפכו לחסרי בית ומיואשים הוא הסיבה לעמותות לחפש צדק עבורם. כשם שהגלובליזציה הובילה לצמיחה עולמית, היא הובילה גם לעוני עולמי. לפיכך, המשימה של הבטחת צדק גלובלי מוטלת על כתפי העמותות.

ההיבט הנוסף של תנועת הצדק הגלובלית הוא שהיא מבקשת להמציא את הסתירה של הקפיטליזם העכשווי והמנצח הגלום בו לוקח את כל הטבע של הכלכלה המודרנית. המשמעות היא שהגלובליזציה והקפיטליזם הניאו-ליברלי זרקו חלק או מעמד של אנשים שמצבם היה גרוע יותר מבעבר. בדיוק כפי שהטרנדים האלה גרמו לאנשים להיות טובים יותר, הם גם גרמו לרעה של אחרים. לפיכך, חייבת להיות תנועה להבטיח שכל הסעיפים ירוויחו וזהו הריק שאליו נכנסות העמותות בחתירתן לצדק גלובלי.

עמותות כמו Oxfam, Action Aid ו-Greenpeace שואפות לבניית חברה שוויונית וצודקת ומכאן שהמטרה שלהן משתלבת עם הרעיון האידיאליסטי של צדק גלובלי. בין אם נקבל צדק אוטופי מוחלט או מראית עין של צדק, העובדה שעמותות נמצאות בחזית תנועת הצדק העולמית פירושה שהן עושות את עבודתן.

לבסוף, תנועת הצדק העולמית שואפת גם לטפל באי-השוויון ובאי-השוויון שבלב התרבות המודרנית, ומכאן, מבקשת לתקן עוולות היסטוריות, תרבותיות, חברתיות וכלכליות שנגרמו למעוטי יכולת. המאמץ הזה של העמותות לתקן את חוסר האיזון הוא מה שעוסק בתנועת הצדק העולמית.

 

יוסי רבה השמה | יוסי רבה חללי עבודה | יוסי רבה יוטיוב | יוסי רבה ביטוחים | יוסי רבה לינקדין