מלכ”רים: צדק גלובלי

מלכ”רים: צדק גלובלי

המאמרים הקודמים במודול זה דנו בהיבטים השונים הקשורים לעמותות וכיצד הם מתקשרים יחד עם מטרות העל והיעדים של הבטחת צדק חברתי ושוויון. מאמר זה בוחן את הנושא של צדק גלובלי כפי שהוא חל על מלכ”רים וכיצד המטרה של הבטחת צמיחה שוויונית ופיתוח לא מפלה היא המטרה העיקרית של...
ניהול ארגונים ללא מטרות רווח

ניהול ארגונים ללא מטרות רווח

ניהול עמותות בהגדרה, המגזר ללא מטרות רווח פועל במרחב המטרות והיעדים ההומניטריים. המשמעות היא שהרבה עמותות בנויות באופן רופף ולעתים קרובות הן מונעות בהתנדבות ללא היררכיות ודפוסי ניהול פורמליים. עם זאת, זה לא אומר שלמלכ”רים אין צורך בדירקטוריונים פורמליים, מבני...
הופעת המגזר ללא מטרות רווח וההשלכות על הממשל

הופעת המגזר ללא מטרות רווח וההשלכות על הממשל

עם הגידול במספר הארגונים הלא ממשלתיים, נוצרה תפיסה שיש לשמור על הממשלה על קצות האצבעות בגלל התפקוד דמוי כלב השמירה שהארגונים הבלתי ממשלתיים אמורים לבצע. ואכן, תוכניות ממשלתיות רבות כמו MNREGA (חוק הבטחת תעסוקה כפרית לאומית מהאטמה גנדי) כפופות לביקורות סוציאליות...
ארגונים לא ממשלתיים – מבוא למגזר ללא מטרות רווח

ארגונים לא ממשלתיים – מבוא למגזר ללא מטרות רווח

העשורים החל משנות ה-90 היו עדים להתפשטות של סוג חדש של מגזר בין הסוכנויות והמחלקות הממשלתיות השונות העוסקות בשירות הציבורי. מגזר זה היה ה-Non-Profit או ה-NGO (Non Governmental Organizations) שצמחו בכל רחבי העולם כדי למלא את הפער בין הסוכנויות הממשלתיות לציבור. הכוונה...