עם הגידול במספר הארגונים הלא ממשלתיים, נוצרה תפיסה שיש לשמור על הממשלה על קצות האצבעות בגלל התפקוד דמוי כלב השמירה שהארגונים הבלתי ממשלתיים אמורים לבצע. ואכן, תוכניות ממשלתיות רבות כמו MNREGA (חוק הבטחת תעסוקה כפרית לאומית מהאטמה גנדי) כפופות לביקורות סוציאליות ולבדיקות של ארגונים לא ממשלתיים, וזו התפתחות חיובית. ביקורות חברתיות אלו שימושיות כדי להעריך את יעילותן של התוכניות שהושקה על ידי הממשלה, ומכאן פועלות כאמצעי הרתעה מפני פרקטיקות מושחתות והדלפות כספים.

עם זאת, לפני שאנשים קופצים למסקנה שהיעילות השלטונית הוגדלה בגלל לחץ של ארגונים לא ממשלתיים, יש כאן הערה של זהירות. תוכניות ממשלתיות רבות נמצאות מחוץ לתחום הערנות של ארגונים לא ממשלתיים, ומכאן, המגזר הלא ממשלתי חסר אונים יחסית להתגונן מפני שחיתות וזליגת כספים.

כמובן, חוק RTI או חוק הזכות למידע הוא דוגמה מצוינת לאופן שבו לחץ של ארגונים לא ממשלתיים אילץ את הממשלה לא רק להעביר את המעשה אלא גם לחשוף מידע לגבי תוכניות שונות. כפי שמראות הדוגמאות של אלפי יישומי RTI ותגובותיהם, המעשה היה יעיל בבלימת ההתנהגות האקסטרווגנטית וחשיפת פרקטיקות מושחתות במידה מסוימת. מלבד זאת, למגזר ה-NGO הייתה השפעה חיובית נוספת על המשילות והדבר נוגע להעברת חקיקה רבות כמו דה-קרימינליזציה של התנהגויות שונות שהיו קיימות מתקופת הבריטים. דוגמה אחת מתייחסת לביטול הסיווג של מיניות חלופיות כעבירה, ואכן, ניתן לומר כי מגזר הארגונים הלא ממשלתיים הוביל את השלטון בכוח לעשות זאת. לפיכך, הופעתו של מגזר לא ממשלתי חזק וחזק נחוצה כדי שהדמוקרטיה תפרוח.

לאחר שאמרנו זאת, יש לזכור שארגונים לא ממשלתיים רבים בעצמם נחקרים באשר למקור המימון שלהם, במיוחד כאשר נוקטים גורמים שפוגעים בתוכניות הממשלתיות לחיות מחמד. למשל, הממשלה פנתה לפתוח בחקירה אחר מקורות המימון של המפגינים בקונדנקולם שהתסיסו נגד המפעל הגרעיני שם. זה זכה לביקורת מצד רבים כניסיון לסטות מהנושא המרכזי. הנקודה כאן היא שהמגזר הלא ממשלתי צריך לקחת את הכישלונות הללו בצעדיו ולהמשיך להתמקד במשילות ובחובות הרווחה הציבורית של הממשלה. בהתחשב בכך שהיבטים אלה מנוהלים בצורה גרועה מאוד במדינות רבות כולל הודו, נוכחותו של מגזר לא ממשלתי פעיל חיונית לשמירה על המוסדות הדמוקרטיים.

לבסוף, בנושאים הקשורים לממשל, המגזר הלא ממשלתי יכול למלא תפקיד אקטיביסטי וגם תפקיד מייעץ מלבד תפקידו של התועמל. כל אחד מהתפקידים הללו מגיע עם תחומי מיקוד ספציפיים ולמען ממשל אפקטיבי, הארגונים הלא ממשלתיים חייבים להיות מוכנים למלא את כל התפקידים כך שכאשר העצות נכשלות, אז יוכלו לפעול, וכאשר הפעולה נכשלת, הם יוכלו להתסיס. הכל מסתכם בכמה לחץ מופעל על הממשלה לשפר את הממשל ולחתור לרווחת הציבור.

מרקה ספוות