העשורים החל משנות ה-90 היו עדים להתפשטות של סוג חדש של מגזר בין הסוכנויות והמחלקות הממשלתיות השונות העוסקות בשירות הציבורי. מגזר זה היה ה-Non-Profit או ה-NGO (Non Governmental Organizations) שצמחו בכל רחבי העולם כדי למלא את הפער בין הסוכנויות הממשלתיות לציבור.

הכוונה מאחורי הקמת העמותות הייתה שבמקומות שבהם הממשלה עושה עבודה גרועה במתן שירות או שהממשלה לא יכלה להגיע מכל סיבה שהיא, העמותות יכולות להתערב ולשמש כאמצעי בין המגזר הרשמי או המגזר הרשמי. המגזר הממשלתי והעם. לפיכך, המונח ארגונים לא ממשלתיים נטבע כדי לתאר את הישויות הללו. יתרה מכך, העובדה שהמורכבות הגוברת וריבוי הבעיות שניצבו בפני העולם הביאו לכך שהיה צורך בישות מעין רשמית שתתערב ויעזור הן לממשלה והן לחברה.

עלייתם של הארגונים הלא ממשלתיים עלתה בקנה אחד עם המודעות בקרב גופים ממשלתיים ורב-צדדיים כמו האו”ם כי הבעיות של המאה ה-21 היו מורכבות ומגוונות מדי מכדי שהממשלה תטפל בהן לבדה. לפיכך, היה צורך במתווך, שיתמקד בהיבט ספציפי של מכלול הנושאים, ומכאן יוכל לרכז את האנרגיות שלו אך ורק בנושא ולא להיות כללי כמו הממשלה. הנקודה כאן היא שהארגונים הלא ממשלתיים מורכבים ממומחים בתחומים מסוימים, ומכאן שהם יכולים להקדיש את המומחיות והאנרגיות שלהם כדי לפתור את הבעיות הבלתי פתירות, מה שהממשלה לא יכולה בגלל הבירוקרטיה, כמו גם בגלל העובדה שפקידי ממשל רבים הם מנהלים קודם כל. , ומומחים לאחר מכן. זו הייתה הסיבה להשגת מקום נכבד של הארגון הלא ממשלתי בפנתיאון הסוכנויות שעליהן הוטל לפתור את בעיות העולם.

יתר על כן, המגזר הלא ממשלתי מועיל לפעול ככלב שמירה כדי לפקח על התוכניות הממשלתיות ולהעריך עד כמה הממשלה יעילה בטיפול בהן. יתרה מכך, ארגונים לא ממשלתיים יכולים להיות גם קבוצות מיקוד שאינן יוצאות לדרך, אלא הן בעלות אופי מייעץ. אלו הם צוותי החשיבה הציבוריים והמועצות המייעצות שבאופן שגרתי מביאים הצעות מדיניות וספרים לבנים המשמשים את הממשלה וסוכנויות אחרות כתשומות למנגנון קביעת המדיניות שלהם. מלבד זאת, ארגונים לא ממשלתיים יכולים גם לבדוק את הדליפה הטבועה בתוכניות ממשלתיות בגלל שוחד ושחיתות, ומכאן יכול להיות מצפונם של האנשים שידווחו על כל אי סדרים באספקת שירותים ציבוריים.

לבסוף, מגזר ה-NGO מורכב גם ממתנדבים מחויבים ומסורים ויכולים להציל קורבנות של אסונות טבע כמו רעידות אדמה וצונאמי, שבהם הרשויות הממשלתיות ואחרות מוצפות וחסרות צוות כדי להתמודד עם המצב כראוי. אלו הן חלק מהדרכים בהן פועל המגזר הלא ממשלתי כגשר בין הממשלה לעם. במאמרים הבאים, נחקור את ההיבטים והפרטים הרבים של תופעת ה-NGO בפירוט וננתח את ההיבטים החיוביים כמו גם את ההיבטים השליליים של עלייתם של ה-NGO’s.

מרקה ספוות